Monthly Archives: April 2009

המשבר הנוכחי בין קיינס לפרידמן

  הכלכלנים ג’ון מיינרד קיינס ומילטון פרידמן מייצגים שתי תפישות של המציאות הכלכלית-פוליטית. חזרה למאבק בין שתי תפישות אלה יכול להסביר לנו את שורשי המשבר הנוכחי ולהצביע על הדרך לצאת ממנו.   בחודשים האחרונים הועלו הסברים רבים לשורשי המשבר הכלכלי … Continue reading

Posted in כלכלה ופוליטיקה, כללי | 1 Comment