Monthly Archives: November 2004

שלושה סרטים ואי

הפתיחות היחסית שמאפשר הממשל הקובני בשנים האחרונות מביאה בין השאר לחשיפה של החברה הקובנית. אחד התחומים בהם הם באה לידי ביטוי חשיפה זו הוא הקולנוע. על שני סרטים מפסטיבל הקולנוע האחרון בחיפה ועוד…   בפסטיבל הקולנוע האחרון בחיפה הוצגו שני … Continue reading

Posted in כללי, תרבות וחברה | Comments Off on שלושה סרטים ואי

בארץ סין

במוסף הכלכלה של מעריב מתאריך 8.11.04 מצאתי ידיעה מרתקת שהועברה על ידי סוכנות ידיעות: “ממשלת סין תקצץ בהוצאות בשנה הבאה כדי לקדם את המאמצים להאטת הצמיחה”. סין הנהנת מאחוז הצמיחה הגבוה בעולם, העומד על ממוצע שנתי של מעל 9%, צריכה … Continue reading

Posted in כלכלה ופוליטיקה, כללי | Comments Off on בארץ סין