Monthly Archives: June 2007

תגובה למאמר של גילעד אוסטרובסקי קטן זה יפה

בגיליון הקודם, קראתי בהנאה את המאמר של גלעד אוסטרובסקי על ספרו של שומאכר והתפישה הנגזרת ממנו. ברשימה זו אני מבקש להדגיש כמה בעיות שעלולות לעלות מהכותרות ומהכיוון שאליו מכוונים דבריו של גלעד.   חשוב להדגיש שאין בכוונתי לבקר את ספרו … Continue reading

Posted in כלכלה ופוליטיקה, כללי, תרבות וחברה | Comments Off on תגובה למאמר של גילעד אוסטרובסקי קטן זה יפה

העיוות המודרני של חזרת נשים הביתה

דווקא התפקיד הכפול של הנשים, הן כמפעילות התא המשפחתי והן כמשתתפות בשוק התעסוקה, יכול לשנות את האבסורד המגולם בו – לפיו בעלי אפשרויות רבות לכאורה הופכים לשבויים בשעות עבודה ארוכות, התלות במעביד וסכנת פיטורים תמידית. רן רביב על האפשרות לארגן … Continue reading

Posted in כלכלה ופוליטיקה, תרבות וחברה | Comments Off on העיוות המודרני של חזרת נשים הביתה