Monthly Archives: December 2006

הקואופרטיב החמישי ומה הלאה?

קואופרטיב חמישי ומה הלאה? על הקשר בין פעולות חברתיות לפעילות פוליטית   בימים אלו נפתח בקרית גת קואופרטיב המזון הקהילתי החמישי בישראל. פתיחתו מחדדת שאלות לגבי מהותו של קואופרטיב המזון באופן כללי כשהשאלה המרכזית העולה בעניין זה היא האם באמת … Continue reading

Posted in כלכלה ופוליטיקה, כללי, תנועה שיתופית, תרבות וחברה | Comments Off on הקואופרטיב החמישי ומה הלאה?