Monthly Archives: August 2009

ברכה לתחילת שנת הלימודים

עוד מעט נגמר החופש, וגם את סוף הקיץ כבר מריחים, עם רוח סתוית שמצננת את זיעת הצהריים. הרימונים כבר מבשילים, ואפילו אבוקדו כבר יש בשוק. וכל הסימנים הנעימים האלו מעידים גם על סופו של החופש, ועל שנת לימודים חדשה שעומדת … Continue reading

Posted in כללי | Comments Off on ברכה לתחילת שנת הלימודים