Monthly Archives: May 2007

אחד במאי 2007

האחד במאי הוא הסמל הראשי של האוניברסליזם של המאבק לחברה צודקת. לחברה בה העושר מחולק בין כל חבריה, ובה מנגנוני הניצול הכופים עוני וניוון על חלק גדול של האוכלוסיה, מבוטלים ובמקומם מתארגנת החברה כך שהיא מנצלת את משאביה לרווחת כולם. … Continue reading

Posted in כלכלה ופוליטיקה, כללי, פוליטיקה, תרבות וחברה | Comments Off on אחד במאי 2007