Monthly Archives: February 2006

מדיניות חוץ וביטחון לקראת בחירות 2006

כל דיון במדיניות החוץ והביטחון של מדינת ישראל בשנים הקרובות, מתחיל בשני התהליכים הדרמטים של השנה האחרונה. ההתנתקות, וניצחון החמאס. ההתנתקות והכיוון הפוליטי שהוביל שרון היוו את המהפך הגדול ביותר במדיניות של ישראל כלפי הפלשתינאים. מדיניות זו כוונה לניתוק הקשר … Continue reading

Posted in כללי, פוליטיקה | Comments Off on מדיניות חוץ וביטחון לקראת בחירות 2006