Monthly Archives: September 2004

הילולת מכירות

בהילולת מכירת קרנות הפנסיה ולקראת מכירתן של קופות הגמל וקרנות ההשתלמות, עושים שימוש בהרבה מאוד אידאולוגיה. כתבים שונים בתקשורת הכתובה והאלקטרונית מריעים למשרד האוצר ולעומד בראשו במיוחד, ומהמרים על סיכויי הצלחתו במכירה הבאה. עולות שאלות רבות בקשר לעניין הבעלות על … Continue reading

Posted in כלכלה ופוליטיקה, כללי | Comments Off on הילולת מכירות