Monthly Archives: November 2007

צמתים בפני ציבור המורים והמורות

ציבור המורות והמורים בחינוך העל יסודי עומד בשבועות אלו בפני צומת מכריע. לצומת זה הגיעו לא מתוך בחירה שלהם, אלא מתוך תהליך שנמשך במערכת החינוך כבר יותר מעשור, ובחברה הישראלית כבר ארבעה עשורים. פירוק שוק העבודה שמשרד האוצר כבר הצהיר … Continue reading

Posted in כלכלה ופוליטיקה, כללי, תרבות וחברה | Comments Off on צמתים בפני ציבור המורים והמורות