Monthly Archives: October 2008

ראש השנה תשס’ט

השנה החולפת תיזכר כשנה בה התחיל להתפוגג רעיון ‘השוק החופשי’ מהעולם והחריקות הצורמות שליוו את המנגנון שהסתתר תחת שם אורווליאני זה, זזו לקדמת הבמה. המשברים הפינאנסים הפסיקו להיות בעייתם של אינדונזים או רוסים שעסוקים במעבר מדיכוי תחת המשטר הסובייטי לדיכוי … Continue reading

Posted in כלכלה ופוליטיקה, כללי | Comments Off on ראש השנה תשס’ט

נייר עמדה של הברית השיתופית הקיבוצית מול המשבר

לכאורה אין דבר בין השאלות העומדות על הפרק בתנועה הקיבוצית לבין המשבר העולמי הנוכחי, הפינאנסי וזה שככל הנראה בא בעקבותיו. לכאורה אין לתנועה הקיבוצית אלא לשחרר הודעה התומכת בשלום העולמי בצמיחה לרווחת כל תושבי כדור הארץ. פער זה הנראה בלתי … Continue reading

Posted in כלכלה ופוליטיקה, כללי, תנועה שיתופית | Comments Off on נייר עמדה של הברית השיתופית הקיבוצית מול המשבר