Category Archives: כלכלה ופוליטיקה

התארגנות עובדים והתנועה הקיבוצית

פעם כשהייתי נער הסיעו אותנו לכבוד האחד במאי לאפעל, כדי שנבין מדוע  חג הפועלים הוא החג שלנו. אני זוכר בעיקר ששניאור משפיים בא עם המקטרת וסיפר לנו שהוא רפתן, אבל אינו פועל כי לא רק שכל הפרות ומכון החליבה בבעלותו … Continue reading

Posted in כלכלה ופוליטיקה, כללי, תנועה שיתופית | Comments Off on התארגנות עובדים והתנועה הקיבוצית

פראיירים לא מתים

השבוע נזכרתי באמרה הידועה ש’פראיירים לא מתים, הם רק מתחלפים’. משרד התחבורה והנהלת הרכבת בחרו בחברת בומברדיה לנהל את עיסקי הרכבת של מדינת ישראל. פרטי ההסכם לא נחשפים תחת הטיעון של סודיות מסחרית. הטיעון של סודיות מסחרית, בנוגע לנכסי הציבור … Continue reading

Posted in כלכלה ופוליטיקה | Comments Off on פראיירים לא מתים

מה רוצים עובדי הרכבת

ביום ה’ הייתי צריך להגיע ברכבת לתל אביב. כמו רבים אחרים מצאתי את עצמי תקוע. אלא שכעסי הופנה לא לעובדים אלא למי שנלחם בהם. ומנסה להפוך אותם ל’אויבי העם’. ישראל כץ, שר התחבורה, רצה להשיג את הכותרות והתמונות של פתיחת … Continue reading

Posted in כלכלה ופוליטיקה, כללי, תרבות וחברה | Comments Off on מה רוצים עובדי הרכבת

חוזרים למקום בו הכל התחיל

כשאומרים חלוצים חושבים בד”כ על קיבוצניקים עם טוריה. חשוב להעלות על נס את החלוצים האלו של החברה הישראלית בשנות האלפיים, שלמרות שלא עשו להם אלבומים הם היו מורי הדרך למאבק החברתי רן רביב ביום א’ השבוע ליוויתי את עובדי ‘חיפה … Continue reading

Posted in כלכלה ופוליטיקה, תנועה שיתופית, תרבות וחברה | Comments Off on חוזרים למקום בו הכל התחיל

עובדי הרכבת

בכל שלל המילים והכותרות ומלחמת התקשורת סביב מאבקם של עובדי הרכבת מצטירות שתי תמונות הפוכות. מכאן הנהלת החברה והנהלת משרד התחבורה הטוענים בתוקף שכל עניינם הוא בסידורי בטיחות משופרים, אותם לא ניתן להשיג עם העובדים הנוכחיים, בגלל סיבות שונות. אלו … Continue reading

Posted in כלכלה ופוליטיקה | Comments Off on עובדי הרכבת

מי קובע על העובדים

אחת הסוגיות המעסיקות כל הורה ומחנך הוא האם ‘הם קובעים על הילדים?'[ בלשונם של הילדים]. לילדים ברור לעיתים ששום מבוגר לא זכאי להחליט בשבילם ואילו אנו המבוגרים לעיתים בטוחים שלא רק שזו אחריותנו אלא אף חובתנו במסגרת הדאגה לשלומם של … Continue reading

Posted in כלכלה ופוליטיקה, תרבות וחברה | Comments Off on מי קובע על העובדים

הצמיחה והחברה הישראלית

הנתונים על אחוזי הצמיחה גרמו אושר וסיפוק גדול לשטייניץ ולעוד כמה כתבים כלכליים. ואולי טוב שכך, כי חוץ מהם לא רבים יוכלו ליהנות מהם או מפירותיהם. ראשי המשק הישראלי עדיין נאחזים בנתוני הצמיחה של המשק כולו (מה שקרוי נתונים מצרפיים), … Continue reading

Posted in כלכלה ופוליטיקה | Comments Off on הצמיחה והחברה הישראלית

האוצר ממיר את דתו

ועדת ששינסקי למיסוי רווחי הגז, והקמפיין של שטייניץ בעד הגדלת המיסוי, גורמים לאחדים מביננו לשפשף את עיניהם. משרד האוצר, המונהג על ידי ביבי ושטייניץ, יוצא חוצץ כנגד אבירי השוק החופשי. מיסוי כמו שמציעה ועדת שישינסקי שמונתה על ידי שר האוצר, … Continue reading

Posted in כלכלה ופוליטיקה | Comments Off on האוצר ממיר את דתו

נגידנו

נגידנו פישר קיבל ציונים טובים בעולם הכלכלי העולמי. אצלנו הוא זוכה לביקורות מרוב הפרשנים הכלכליים ואנשי האוצר. את הפער בין זה לזה ניתן להסביר במשפט המוכר ‘אין נביא בעירו’  אלא שזו תיהיה החטאה של העיקר, ויאפשר לצמרת הכלכלית שלנו להמשיך … Continue reading

Posted in כלכלה ופוליטיקה, כללי | Comments Off on נגידנו

בזכות רובי ריבלין

רובי ריבלין הכריז מלחמה על חוק ההסדרים. וחשוב לציין שהוא עושה מעשה אמיץ, מתייצב נגד הנהגת מפלגתו שלו. אין ספק שאנשי אגף התקציבים באוצר, כבר מכינים את המלחמה ביור הסורר כפי שעשו בשנה שעברה ובשנים קודמות. מבחינתם מרגע שחוקק חוק … Continue reading

Posted in כלכלה ופוליטיקה | Comments Off on בזכות רובי ריבלין