Category Archives: תנועה שיתופית

התארגנות עובדים והתנועה הקיבוצית

פעם כשהייתי נער הסיעו אותנו לכבוד האחד במאי לאפעל, כדי שנבין מדוע  חג הפועלים הוא החג שלנו. אני זוכר בעיקר ששניאור משפיים בא עם המקטרת וסיפר לנו שהוא רפתן, אבל אינו פועל כי לא רק שכל הפרות ומכון החליבה בבעלותו … Continue reading

Posted in כלכלה ופוליטיקה, כללי, תנועה שיתופית | Comments Off on התארגנות עובדים והתנועה הקיבוצית

חוזרים למקום בו הכל התחיל

כשאומרים חלוצים חושבים בד”כ על קיבוצניקים עם טוריה. חשוב להעלות על נס את החלוצים האלו של החברה הישראלית בשנות האלפיים, שלמרות שלא עשו להם אלבומים הם היו מורי הדרך למאבק החברתי רן רביב ביום א’ השבוע ליוויתי את עובדי ‘חיפה … Continue reading

Posted in כלכלה ופוליטיקה, תנועה שיתופית, תרבות וחברה | Comments Off on חוזרים למקום בו הכל התחיל

העמותות לשינוי חברתי- האתגר הבא

אחת מהתופעות הבולטות במציאות המופרטת בישראל, כמו גם בחברות אחרות היא פריחת המגזר השלישי. הצמידות של פריחה זו לתהליכי ההפרטה מצביעה על הקשר ההדוק ביניהן. מהו היחס בין שתי התופעות? מהו המסובב ומהוּ המסוֹבב? מה האתגר המעשי העולה מניתוח יחס … Continue reading

Posted in כלכלה ופוליטיקה, כללי, תנועה שיתופית, תרבות וחברה | Comments Off on העמותות לשינוי חברתי- האתגר הבא

נייר עמדה של הברית השיתופית הקיבוצית מול המשבר

לכאורה אין דבר בין השאלות העומדות על הפרק בתנועה הקיבוצית לבין המשבר העולמי הנוכחי, הפינאנסי וזה שככל הנראה בא בעקבותיו. לכאורה אין לתנועה הקיבוצית אלא לשחרר הודעה התומכת בשלום העולמי בצמיחה לרווחת כל תושבי כדור הארץ. פער זה הנראה בלתי … Continue reading

Posted in כלכלה ופוליטיקה, כללי, תנועה שיתופית | Comments Off on נייר עמדה של הברית השיתופית הקיבוצית מול המשבר

הקבוצות השיתופיות והתנועה הקיבוצית

הקבוצות השיתופיות שקמו בעשורים האחרונים מהוות תגובה לבעיות מהותיות אליהן הגיעה התנועה הקיבוצית ותנועת העבודה הציונית בכללה. הניתוק שנגזר מהמשימה ההתישבותית התייצב מול הקיבוצים כחיץ שהפריד בינם לבין חלקים שלמים בחברה הישראלית. כך גם תנועת העבודה כולה נקלעה שלמשבר חמור … Continue reading

Posted in כללי, תנועה שיתופית | Comments Off on הקבוצות השיתופיות והתנועה הקיבוצית

חינוך קיבוצי -חינוך ישראלי

שאלה ארוכת ימים כימי הסוציאליזם היא מהו חינוך סוציאליסטי? איך מחנכים לערכים סוציאליסטים במערכת שמטיבה מפגישה שני כוחות בלתי שווים בעליל, המחנך והמתחנך. איך בתוך פער מובנה זה יוצרים מפגש חינוכי דיאלוגי בין כל המשתתפים. איך שומרים על המחשבה החופשית … Continue reading

Posted in כללי, תנועה שיתופית, תרבות וחברה | Comments Off on חינוך קיבוצי -חינוך ישראלי

הקואופרטיב החמישי ומה הלאה?

קואופרטיב חמישי ומה הלאה? על הקשר בין פעולות חברתיות לפעילות פוליטית   בימים אלו נפתח בקרית גת קואופרטיב המזון הקהילתי החמישי בישראל. פתיחתו מחדדת שאלות לגבי מהותו של קואופרטיב המזון באופן כללי כשהשאלה המרכזית העולה בעניין זה היא האם באמת … Continue reading

Posted in כלכלה ופוליטיקה, כללי, תנועה שיתופית, תרבות וחברה | Comments Off on הקואופרטיב החמישי ומה הלאה?