Monthly Archives: June 2008

הקבוצות השיתופיות והתנועה הקיבוצית

הקבוצות השיתופיות שקמו בעשורים האחרונים מהוות תגובה לבעיות מהותיות אליהן הגיעה התנועה הקיבוצית ותנועת העבודה הציונית בכללה. הניתוק שנגזר מהמשימה ההתישבותית התייצב מול הקיבוצים כחיץ שהפריד בינם לבין חלקים שלמים בחברה הישראלית. כך גם תנועת העבודה כולה נקלעה שלמשבר חמור … Continue reading

Posted in כללי, תנועה שיתופית | Comments Off on הקבוצות השיתופיות והתנועה הקיבוצית